Květinový den

07.08.2021

Zveme vás na tradiční Květinový den
Kdy: neděle 15. 8. 2021
Kde: Sázava, Sázavský klášter
Téma: Patroni naší země.
Program:
Řemeslný jarmark
Květinové vazby
Dětská výtvarná soutěž
Občerstvení
Řemeslné dílny
Ukázky řemesel
Divadélko pro děti
Doprovodný program
a mnoho dalšího